Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fuuck
szczęśliwe związki, wspólne mieszkania,
śluby, ciąże. ciągle więcej i więcej - 
a ja tak jakby poza tym. obok.
— ^
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
1898 b0b6
Żwir.
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
6729 388f
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
1212 bc41
Reposted fromwerterowska werterowska viasmutnazupa smutnazupa
7684 80c8
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
3763 af6a
Reposted fromkasiuncia kasiuncia viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
6945 8b4a
Reposted fromadriannak adriannak viacelukrecja celukrecja
fuuck
Nie lubię gdy pościel przestaje Tobą pachnieć.
— Sosza [ www.przemijamy.blog.onet.pl ]
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
9472 18be
Reposted fromundertow undertow viacelukrecja celukrecja
fuuck
- (...) powinnaś skakać z radości!
- Tak, chyba z mostu
Reposted from9agucha 9agucha viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viacelukrecja celukrecja
fuuck
5473 ac95
fuuck
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać bo mam wszystkiego i wszystkich dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
A Ty mówisz "zostańmy przyjaciółmi - nie czuję nic większego".

Jak myślisz, jak się czuję?
— panie R.
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
Cały dom ociekał jej smutkiem.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted frompuella13 puella13 viasmutnazupa smutnazupa
fuuck
6226 ab16
Reposted fromlovesowe lovesowe viaczwartanadranem czwartanadranem
5771 1abc
fuuck

    czasem cię widzę
    lecz wyciągniętymi rękoma 
    dotykam tylko
    mojej myśli o tobie


Halina Poświatowska
Reposted frompanimruk panimruk viacelukrecja celukrecja
fuuck
fuuck
“ Są takie piosenki przy których zamykasz uszy i zdjęcia dla których zamykasz oczy. Są też zapachy, których wolisz nie pamiętać oraz usta, dla których zrezygnowałabyś ze świata. ”
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl